Get Adobe Flash player
อาคารสมานฉันท์(ชั้น 4) กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2280-4288 Fax 0-2280-2908 เปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 16/06/2014, 11:34 by admin
2014-06-16-04-34-31คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูกรมสามัญศึกษาจำกัด ชุดที่...
Written on 16/06/2014, 11:23 by admin
2014-06-16-04-23-13ขอเชิญยื่นใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี...
Written on 19/07/2013, 13:41 by admin
2013-07-19-06-41-44ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา...
Written on 19/07/2013, 13:36 by admin
2013-07-19-06-36-21หนังสือมอบอำนาจรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม...
Written on 24/06/2013, 10:31 by admin
2013-06-24-03-31-01สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ร่วมกับ บิรษัท เฮลเปอร์ แทรเวล เอเยนซี นำท่านสมาชิกทัศนศึกษา...กับโครงการ...

ติดต่อเรา

สำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด อาคารสมานฉันท์ (ชั้น 4) กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

-----------------------------------

Teachers ‘Saving Cooperative of General Education Department Limited
4 th. Floor Samanchan Building Ministry of Education Dusit Bangkok 10300

โทรศัพท์

โทร 0-2280-4288-9 ,0-2280-5459 ต่อ 111 ,112 Fax 0-2280-2908

Web & E-mail

Web site : www.krucoopbkk.com
E-mail   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ฝากออมทรัพย์         1

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

  • ฝากไม่เกิน 10 ล้าน     3

  • ฝาก 10 ล้านขึ้นไป      3.15

ฝากประจำ 12 เดือน    2.75

ฝากประจำ 24 เดือน    2.75

ประจำเพิ่มพูนทรัพย์    3.25

อัตราดอกเงินกู้

ฉุกเฉิน        7.15

สามัญปกติ  7.15

สามัญโครงการพิเศษ                 6

สามัญสินเชื่อส่วนบุคคล            5.50 

สามัญกองทุนสงเคราะห์            7.15 

สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  7.15 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

พิเศษปกติ                                7.15 
พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย                 5.85 

 

โครงสร้างสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์

ประวัติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด


    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  ถือกำเนิดขึ้นโดย นายอภัย จันทรวิมล ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ท่านได้พิจารณาเห็นว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์   จะเป็นการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างในกรมสามัญศึกษา จำกัด ได้มีการออมทรัพย์และช่วยปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการปรึกษาหารือกันในระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในกรมสามัญศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร  ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรีและศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ซึ่งทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น  จึงได้มีการประชุมคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์แห่งนี้ขึ้น  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2500
ซึ่งประกอบด้วย  อธิบดี  รองอธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  ในกรมสามัญศึกษา   ศึกษาธิการจังหวัด
พระนคร  ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรี  และศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี
ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น คณะผู้เริ่มก่อตั้งจึงได้ออกหนังสือเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าเป็นสมาชิก  ในครั้งแรกมีผู้สมัครจำนวน 483 คน
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501 และเริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2501 เป็นต้นมา โดยมีชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาพระนครและธนบุรี จำกัดสินใช้” ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2519
    ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม  2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  มีจำนวนสมาชิก
22,422 คน ทุนดำเนินการ  9,246,294,979.09 บาท  ทุนเรือนหุ้น  6,134,527,740.00 บาท

รูปภาพกิจกรรม

ครบรอบ 55 ปี

ครบรอบ 55 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามมัญการศึกษา จำกัดวันที่ 31 มีนาคม 2556  

READ MORE

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสมาชิก  

การประชุมซักซ้อม

การประชุมสัมมนาคณะกรรมกาสรรหาวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  

ปฏิทินกิจกรรม

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในรูปแบบเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชม

3421732
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
39920
49522
190842
2962699
39920
774321
3421732

IP 54.82.121.218
Server Time: 2014-11-01 16:19:20