Get Adobe Flash player
อาคารสมานฉันท์(ชั้น 4) กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2280-4288 Fax 0-2280-2908 เปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 16/06/2014, 11:34 by admin
2014-06-16-04-34-31คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูกรมสามัญศึกษาจำกัด ชุดที่...
Written on 16/06/2014, 11:23 by admin
2014-06-16-04-23-13ขอเชิญยื่นใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี...
Written on 19/07/2013, 13:41 by admin
2013-07-19-06-41-44ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา...
Written on 19/07/2013, 13:36 by admin
2013-07-19-06-36-21หนังสือมอบอำนาจรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม...
Written on 24/06/2013, 10:31 by admin
2013-06-24-03-31-01สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ร่วมกับ บิรษัท เฮลเปอร์ แทรเวล เอเยนซี นำท่านสมาชิกทัศนศึกษา...กับโครงการ...

ติดต่อเรา

สำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด อาคารสมานฉันท์ (ชั้น 4) กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

-----------------------------------

Teachers ‘Saving Cooperative of General Education Department Limited
4 th. Floor Samanchan Building Ministry of Education Dusit Bangkok 10300

โทรศัพท์

โทร 0-2280-4288-9 ,0-2280-5459 ต่อ 111 ,112 Fax 0-2280-2908

Web & E-mail

Web site : www.krucoopbkk.com
E-mail   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ฝากออมทรัพย์         1

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

  • ฝากไม่เกิน 10 ล้าน     3

  • ฝาก 10 ล้านขึ้นไป      3.15

ฝากประจำ 12 เดือน    2.75

ฝากประจำ 24 เดือน    2.75

ประจำเพิ่มพูนทรัพย์    3.25

อัตราดอกเงินกู้

ฉุกเฉิน        7.15

สามัญปกติ  7.15

สามัญโครงการพิเศษ                 6

สามัญสินเชื่อส่วนบุคคล            5.50 

สามัญกองทุนสงเคราะห์            7.15 

สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  7.15 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

พิเศษปกติ                                7.15 
พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย                 5.85 

 

โครงสร้างสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์

ประวัติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด


    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  ถือกำเนิดขึ้นโดย นายอภัย จันทรวิมล ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ท่านได้พิจารณาเห็นว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์   จะเป็นการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างในกรมสามัญศึกษา จำกัด ได้มีการออมทรัพย์และช่วยปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการปรึกษาหารือกันในระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในกรมสามัญศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร  ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรีและศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ซึ่งทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น  จึงได้มีการประชุมคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์แห่งนี้ขึ้น  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2500
ซึ่งประกอบด้วย  อธิบดี  รองอธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  ในกรมสามัญศึกษา   ศึกษาธิการจังหวัด
พระนคร  ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรี  และศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี
ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น คณะผู้เริ่มก่อตั้งจึงได้ออกหนังสือเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าเป็นสมาชิก  ในครั้งแรกมีผู้สมัครจำนวน 483 คน
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501 และเริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2501 เป็นต้นมา โดยมีชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาพระนครและธนบุรี จำกัดสินใช้” ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2519
    ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม  2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  มีจำนวนสมาชิก
22,422 คน ทุนดำเนินการ  9,246,294,979.09 บาท  ทุนเรือนหุ้น  6,134,527,740.00 บาท

รูปภาพกิจกรรม

ครบรอบ 55 ปี

[sigplus] Critical error: Image gallery folder birthday55 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end. ครบรอบ 55 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามมัญการศึกษา จำกัดวันที่ 31 มีนาคม 2556 {gallery slider=boxplus.carousel}birthday55{/gallery}  

READ MORE

ยินดีต้อนรับ

[sigplus] Critical error: Image gallery folder welcome is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end. ยินดีต้อนรับสมาชิก {g..

การประชุมซักซ้อม

[sigplus] Critical error: Image gallery folder Meeting-training is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end. การประชุมสัมมนาค..

ปฏิทินกิจกรรม

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในรูปแบบเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชม

6315714
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
243
20881
243
6124836
243
635468
6315714

IP 184.73.110.238
Server Time: 2015-03-01 00:23:34